Postawa proekologiczna drogą do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska

Zanieczyszczenie powietrza jest szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Co prawda w Europie emisje wielu substancji zanieczyszczających powietrze znacznie spadły w ciągu ostatnich dziesięcioleci, co prowadzi do poprawy jakości powietrza na całym kontynencie, jednak stężenia zanieczyszczeń powietrza nadal pozostają w wielu miejscach zbyt wysokie. Znaczna część ludności Europy mieszka na obszarach, w których normy jakości powietrza nie są spełnione. Dotyczy to przede wszystkim dużych miast i aglomeracji. Zanieczyszczenie spowodowane głównie przez szkodliwe pyły, a także gazy takie jak dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, ołów czy ozon, niesie ze sobą poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Zanieczyszczenie powietrza jest problemem na poziomie lokalnym, europejskim, jak również globalnym. Zanieczyszczenia uwalniane do atmosfery w jednym kraju mogą być transportowane wraz z powietrzem, przyczyniając się do złej jakości powietrza w innym miejscu.

Źródła zanieczyszczenia powietrza

Istnieje kilka źródeł zanieczyszczenia powietrza, pochodzenia antropogenicznego lub naturalnego:

- Spalanie paliw podczas wytwarzania energii elektrycznej, a także w transporcie, przemyśle i aglomeracjach miejskich, np. ogrzewanie domów węglem;

- Procesy przemysłowe i stosowanie rozpuszczalników, na przykład w przemyśle chemicznym i wydobywczym;

- Rolnictwo;

- Utylizacja odpadów;

- Erupcje wulkanów, pył unoszący się w powietrzu i emisje lotnych związków organicznych z roślin są przykładami naturalnych źródeł emisji zanieczyszczeń.

Ochrona środowiska to zadanie dla nas wszystkich, niezależnie od naszego wieku, miejsca zamieszkania czy statusu społecznego. Pomoc w ochronie środowiska ma kluczowe znaczenie dla przyszłych pokoleń, aby mogły cieszyć się wszystkim, co oferuje nasza planeta, z dostępem do czystego powietrza, czystej wody i różnorodności gatunków roślin i zwierząt żyjących na naszej planecie.

Aby chronić środowisko, nie trzeba mieć wielu pieniędzy, nie trzeba też być członkiem żadnej organizacji ekologicznej. Możemy każdego dnia wykonywać proste czynności, które przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Oto kilka sposobów, które możemy wdrożyć do codziennego życia, aby pomóc naszej planecie.

Chodź pieszo lub skorzystaj z roweru

Pojazdy silnikowe uwalniają wiele zanieczyszczeń do atmosfery, dlatego w miarę możliwości ważne jest, aby przemieszczać się pieszo. Z pomocą przyjdzie nam również rower lub hulajnoga. Inną alternatywą jest korzystanie z transportu publicznego i wspólne podróżowanie ze znajomymi.

Oszczędzaj energię

Czy naprawdę konieczne jest jednoczesne korzystanie z komputera i pozostawienie włączonego telewizora? Czasami włączamy różne urządzenia elektroniczne, które nie są przez nas używane, marnując niepotrzebną energię. Ile razy zostawiamy włączone światło, nawet jeśli nie ma nikogo w pomieszczeniu? Wyłączanie nieużywanych urządzeń, zgaszenie światła, ograniczenie korzystania z klimatyzacji i zmiana żarówek na bardziej ekonomiczne mogą znacznie zmniejszyć zużycie energii.

Nie kupuj produktów bez potrzeby

Czy zmiana telefonu przy każdej nowej wersji jest naprawdę konieczna? Czy sprawny komputer naprawdę wymaga wymiany? Czasami kieruje nami konsumpcjonizm i kupujemy wiele niepotrzebnych rzeczy. W rezultacie zwiększamy produkcję różnych produktów, generujemy odpady i prowadzimy do nadmiernego wykorzystania zasobów naturalnych.

Segreguj śmieci

Oddzielenie odpadów organicznych od odpadów nadających się do recyklingu jest bardzo ważne. Dzięki ponownemu wykorzystaniu odpadów oszczędzamy surowce naturalne oraz ograniczamy powstawanie śmieci. Pozyskanie surowców wtórnych jest zdecydowanie bardziej ekologiczne niż wytwarzanie nowych.

Nie wyrzucaj śmieci gdzie popadnie

Zaśmiecanie lasów, parków, ulic i innych miejsc jest nieestetyczne i powoduje poważne zanieczyszczenie środowiska. Tworzywa sztuczne rozkładają się minimum przez sto lat. W tym czasie mogą stanowić zagrożenie dla wielu dzikich zwierząt. Jeśli w pobliżu nie ma kosza na śmieci, przechowaj odpady do momentu, aż będziesz miał możliwość pozbyć się ich w odpowiedni sposób.

Unikaj produktów jednorazowego użytku i toreb plastikowych

Stosowanie produktów jednorazowego użytku, choć bardzo praktyczne, przyczynia się do wzrostu produkcji odpadów. Jeśli chodzi o używanie plastikowych toreb podczas robienia zakupów, lepiej mieć przy sobie własną reklamówkę lub płócienną torbę, aby uniknąć powstawania odpadów.

Ponowne użycie

Czasami wyrzucamy przedmioty, które mogłyby być nam nadal przydatne lub wykorzystane do innych celów. Bądź kreatywny i unikaj powiększania ilości śmieci na naszej planecie.

Nie marnuj wody

Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile wody marnuje się, kiedy bierzemy długi prysznic lub pozostawiamy kapiący kran? Proste postawy mogą zapobiegać marnotrawstwu wody, takie jak skrócenie czasu kąpieli, dokładne zakręcanie kranu, czy wykorzystanie wody deszczowej.

Przejrzyj uważnie powyższe wskazówki. Upowszechnianie wiedzy na temat dbania o środowisko i postaw proekologicznych pomaga budować społeczeństwo bardziej dbające o planetę, która jest naszym wspólnym domem.